Vinduesudvalg

På Generalforsamlingen 30. april 2013 blev det besluttet af nedsætte et vinduesudvalg, der skal arbejde på forskellige vinduesløsninger, så der på generalforsamlingen i 2014 kan vælges en løsning om vedligeholdelse kontra udskiftning.

Læs referaterne fra udvalgets møder her:

Referatfravinduesudvalgsmødeden5.august2014

Vinduesudvalgsmødeafholdtden13.januar2014

Vinduesudvalgsmødeafholdtden18.nov.2013

Referatfravinduesudvalgsmoede1.oktober2013
Vinduesmødetirsdag24.09.13