Retningslinjer ved vurdering af lejligheder i AB Bangsbo

Sælger afregner selv for vurderingen af lejligheden.

Foreningens vurderingsmand p. 1. april 2024 “MK Ejendomsvurdering”, ved Mie Klostergaard Lange kan kontaktes på 31314243 eller
ved mail: info@mk-ejendomsvurdering.dk Vurderingen vil blive udfærdiget/fremsendt efter maksimalt 10 dage. Maxpris 4.000 kr. for alle slags lejligheder og bilag.

Ovenstående vurderingsmand skal benyttes. Andre vurderinger vil blive afvist. Besluttet ved bestyrelsesmøde den 21.02.24. (lovligt jf. Ret & Råd, for ensartet vurderinger).

Retningslinjer ved vurdering i Bangsbo

Generelt: Ulovligheder skal udbedres, Ej fradrages.

Fremførelse af El og montage af vandstik i vaskekælder tæller som forbedring.

Andelsnr., andele og andelsværdi oplyses af foreningen på hjemmesiden under salg og skal også forevises ved besigtigelse.

Der skal være udført El og VVS-eftersyn ved Racoon El og VVS. Eftersyn fremlægges og vurderes. Alle ulovligheder skal udbedres. (Ej fradrag)

Der skal forelægge dokumentation ved myndighedstilladelser, -anmeldelser eller bestyrelsens godkendelse.

Alle huller i vådzone skal være lukket.

Vinduerne skal være malervedligeholdt på indersiden.

Der skal være brandsikring af hoveddør til opgang(brandhæmmende plade bag glas)

Alle døre til entre og gange skal være til stede – ellers er der fradrag på -2.000 kr. pr. stk. Der skal ikke regnes fradrag for mgl. døre, hvis hængsler/dørkarme/gerikter er fjerne og der er lavet en afsluttet døråbning med fodpaneler og alt.

Vægge og lofter skal være brandsikre – også ved tillukkede dørhuller. (skal udbedres)

Almindelig slitage tæller ikke som fradrag – men svære skader og ekstraordinære defekter medregnes.

Manglende og/eller defekt stuk beregnes som et fradrag

Der skal være afspærringshaner på vand i bad og køkken. Oprindelige installationer kan godkendes uden.

Udluftningskanaler i bad må ikke være tilsluttet ventilatorer med spjæld.

Udluftningskanaler i køkken må ikke være tilsluttet emhætter. Skal føres ud gennem facade eller recirkuleres.

Der skal være radiatorer i alle rum, kan dog være udskiftet til gulvvarme. Installationer på fjernvarmeanlægget udført efter 1. maj 2024 skal opfylde kravsspecifikationer vedtaget på GF 2024 og kunne dokumenteres ellers er dette ulovligt

Utætte pakninger i armaturer skal skiftes. Utæt toilet skal udbedres/skiftes.

Der skal være monteret HPFI.

Altanernes anskaffelsespris (Endelig afregning) er en varig forbedring. Ej nedskrivning.

Lejligheden skal rengøres ved fraflytning.