Foreningens adresse:
Andelsboligforeningen Bangsbo
Bangsbovej 75
2720 Vanløse
Tlf. 5258 0758
Email: kontoret@abbangsbo.dk

Ejendomsnr.: 28480-8, matrikel nr. 2721 m.fl. Vanløse
CVR.nr.: 64054511

Administrationsselskab:

Grubbe Advokater

Åbenrå 31, 1124 København K

Tlf.: 3313 1135

Åbningstider: 09.00-16.00

Forsikring:

Alm. Brand Forsikring A/S

Policenr. 186 723 805

tlf.3547 4747

kontakt vores forsikringsmægler;

Dans systemassurance.
Allegade 19,
2000 Frederiksberg
Mail
dsa@systemassurance.dk
Telefon
33 79 60 60

Formand
Tonny Fischer
Bangsbovej 75, kld..
2720 Vanløse
Tlf. 5258 0758, sms kan ikke modtages.

Al post sendes til kontor – eller administrationskontor.

Vicevært
Tonny Jacobsen
Jyllingevej 37, 1. th.
2720 Vanløse
Tlf. 3063 8810

Email: vicevaert@abbangsbo.dk

Bankforbindelse
Nordea Bank Byejendomme og Boligforeninger

Vesterbrogade 8, 0900 København C.,

Tlf. 3333 4211

HANDELSKONTO:

NORDEA
reg.nr. 2216
kontonr. 0109 105 066.