Korte træk af andelsboligforeningen BANGSBOs historie:

Den stiftende generalforsamling blev afholdt 9. august 1926 og byggeregnskabet er dateret den 1. maj 1927 og viser en samlet bygge udgift på kr.1.722.712,50. Det kan nævnes at grunden kostede kr. 80.000,-.

(Den seneste offentlige vurdering af A/B Bangsbo – pr. april 2015: 181 mio kroner.)

Huset er tegnet af:

Arkitekt ARTHUR WITTMAACK  (1878 – 1965 ) i kompagniskab med Wilh. Hvalsøe fra 1916,Han har også bl.a. andet tegnet Sukkerrafinaderiet på Carl Jacobsens Vej, Valby Teater og Toftegårds Bio, Axelborg, Absalonskirken, Hans Egede Kirken, Boulevard teatret og Østerbro Svømmehal.

Bangsbo har altid været en privat selvadministrerende andelsboligforening. Dette ændrede sig dog i 2015.

Den indeholder p.t. en frisørsalon, selskabslokaler, kontor for bestyrelsen og 158 lejligheder. Det samlede bebyggede areal er på 8095 m2 og med en grundstørrelse på 9835 m2.

Der er indlagt fjernvarme og varmt vand i 1994/1995 til en samlet sum af ca. 9 mio kroner hvortil der blev opnået et kontant engangsbeløb på kr. 3,9 mio kroner fra Københavns Kommune.

Husets facader og vinduer er istandsat omkring 1996 til en samlet udgift af kr. 18.674.640,- hvortil der er opnået tilskud fra Københavns Kommune således, at de betaler de første 8 år 40% af afdrag og renteudgifter på det dertil optagne lån. Det skal bemærkes, at det varme brugsvand bliver ført frem via rustfrie stålrør og tagrender og nedløb er udført i kobber.

Sommeren 2004 er der indrettet ny sikker legeplads i gården.

Der er opført en grundmuret garage til brug for varmemester i 2005.

Alt udvendig træværk – d.v.s. alle vinduer og udvendige døre – males 2005 og 2006.

Samtlige hovedtrapper er forsynet med nyt linoleum, afsluttet 2010.

Der er lagt GRØNNE TAGE på begge skraldehuse i 2010 for at begrænse afledning af regnvand til kloakker.

Samtlige hovedeopgangsdøre udskiftet i årene 2011-2012.

I 2016 udføres en udskiftning af foreningens vinduer. Det bliver det sidste punktum for de oprindelige vinduer fra 1927.

Der er startet etapevis istandsættelse af køkkentrapperne.

2018 Der startes montage af egenbetalte altaner på gårdsiden, 36 stk.

2020 blev der sat yderligere 18 altaner op.

2020 Skiftede foreningen fra Offentlig ejendomsvurdering til Valuarvurdering. Denne blev fastfrosset jf. “Blackstoneloven”, Boligreguleringsloven.