På generalforsamling blev det besluttet, at altansejl og markiser ikke længere behøver at have en bestemt farvekode. De skal dog forsat være mellemgrå

Retningslinjer for altaner og tagterrasser