Her lægger vi en del af de dokumenter, som det kan være relevant for dig som andelshaver at orientere dig i.

Flyer om brandsikkerhed

Flyer om brandsikkerhed i foreninger

Miljøfirmaet Junkbusters har gjort sig den ulejlighed at udforme en kort guide til affaldssortering. Vi anbefaler, at du læser den, da den indeholder nogle aha-oplevelser, som vil påvirke vores miljø positivt:
Skraldeguide