Vejledning til køber og sælger af en andelslejlighed i AB Bangsbo

Der er ikke nogen venteliste. Du må sælge frit.

Når en lejlighed skal vurderes, tages der udgangspunkt i andelens størrelse. I listen nedenfor kan du se, hvor store andelsstørrelsen er for samtlige lejligheder i foreningen.

Oversigt over andelsnummer, -krone, -kvadratmeter samt adresser
Nøgletalsskema for A/B Bangsbo

Sælger

Retter kontakt til Skovgaard Alsig Advokater, ved Helle Espersen.

Indhenter vurderingsrapport fra nedenstående vurderingsmand.

OBLIGATORISK Nøgleoplysningsskema betales af sælger

 Sælger skal betale for vurderingen af lejligheden samt for dokumentation for VVS- og El-installation skal forevises.

Foreningens vurderingsmand p. 1. april 2024 “MK Ejendomsvurdering”, ved Mie Klostergaard Lange kan kontaktes på 31314243 eller
ved mail: info@mk-ejendomsvurdering.dk Vurderingen vil blive udfærdiget/fremsendt efter maksimalt 10 dage. Maxpris 4.000 kr. for alle slags lejligheder og bilag.

Ovenstående vurderingsmand skal benyttes. Andre vurderinger vil blive afvist. Besluttet ved bestyrelsesmøde den 21.02.24. (lovligt jf. Ret & Råd, for ensartet vurderinger).

Rutine for fraflytning af lejlighed
Sælger skal betale boligafgift m.v. sidste gang på overtagelsesdatoen, hvorefter forudbetalt boligafgift vil blive  modregnet og tilsendt sælger direkte fra foreningens administrator.

Afmelding af PBS foretages automatisk af Skovgaard Alsig Advokater

Sælger er forpligtet til at udlevere følgende dokumenter til køber:

  1. Vedtægter for AB Bangsbo
  2. Bangsbos seneste årsregnskab og budget
  3. Referat fra seneste Generalforsamling og evt. ekstraordinære GF.
  4. Energimærkning for AB Bangsbo

Salgssummen udbetales efter den 16. dag efter overtagelsesdagen. Den stiller sikkerhed for skjulte fejl/mangler i 14 dage efter overtagelsesdatoen. Beløbet udbetales til sælger såfremt, der ikke inden de nævnte 14 dage er kommet indsigelser om fejl/mangler i lejligheden.

Af salgssummen tilbageholdes ligeledes kr. 2.000,- til sikkerhed for betaling af a/c varme. Dette afregnes ca. 1 mdr.  efter overtagelsesdatoen når månedsregning fra Københavns Energi er modtaget.

Dokumentation for VVS- og El-installation skal forevises.

Til  El og VVS-eftersyn skal benyttes:

Jacob Pedersen
info@racoon-el.dk
71747332

Husk: brug aldrig ejendomsmæglere. Sælger kan selv finde køber evt. vha. Den Blå Avis eller anden platform.

Køber

Skal betale  for handlens berigtigelse, oprettelse af kontrakt papirer m.v.

Skal betale kr. 150,- for navneskilte. Køber skal derudover betale 2 mdr. husleje forud.   Køber forpligter sig til at tilmelde sin huslejebetaling til PBS/Nets..

Salgssummen skal indbetales til AB Bangsbo ved at indsætte beløbet på vor konto:

Nordea
Registreringsnummer: 2216
Kontonummer: 0109105066

Bemærk: Salgssummen skal være indbetalt senest to mandage inden overtagelsesdato, hvorefter der er  underskrift af papirer m.v. dagen efter.(tirsdag)

AB Bangsbos kontor (se adresse til højre på siden), er åbent efter aftale. Vedtægter, husorden og referat fra sidste generalforsamling m.v. kan hentes her på vores hjemmeside.

Oversigt over gebyrer i AB Bangsbo

1. Kopi af årsregnskab 100 kr.

2. Kopi af vedtægter 100 kr.

3. Kopi af referat fra sidste generalforsamling 100 kr.

4. Kopi af værdiopgørelse over andelens værdi ( Boligafgiftskontrakt) 100 kr.

5. Kopi af varmeregnskab 100 kr.

6. Div. gebyrer vedr. handler findes hos Skovgaard Alsig Advokater.

7. Navneskilte dørtelefon og hoveddør 150 kr.

8. Rykkergebyr, i forbindelse med mgl. indbetaling, jf. lejelovgivningen  275 kr.

9. Udfærdigelse af nyt andelsbevis 3.000 kr.

På bestyrelsesmødet den 4. april 2014 blev det besluttet at regulere de enkelte gebyrer under hensyntagen til den mængde tid, der medgår til arbejdet med dem.

Bestyrelsen for AB Bangsbo