20. juni 2003 kl. 1900:

Udtalelse om antenne / strålefare ved overlæge Christoffer Johansen

Møde i selskabslokalerne med overlæge Christoffer Johansen fra Kræftens bekæmpelse/Sundhedsstyrelsen omkring eventuel strålefare fra de på ejendommen opsatte mobilteleonsendemaster.
Der var kun mødt 8 andelshavere.
Overlægen gennem gik undersøgelse i både ind-og udland og oplyste i den forbindelse, at

“han ikke mener at der findes dokumentation for at ophold eller bopæl under eller i nærheden af sådanne master er farlig”.

Den mængde strålig sådanne master udsender ligger fra 1.000 til 1 mio gange under de grænseværdier som WHO hat fastsat på internationalt plan.

M.h.t. langtidseffekten af stråligen fra masten kan ingen på nuværende tidspunkt sige noget sikkert om dette.