2017
Referat fra Generalforsamling den 27. april 2017

2016
Referat fra Generalforsamling den 2. marts 2016

2015
Ekstraordinær GF den 2. juni 2015 beslutningsreferat

Referat fra Generalforsamling den 28. april 2015

Generalforsamling ekstraordinær 5. februar 2015

2014
Referat fra ekstraordinær GF den 25. november 2014

Referat fra generalforsamlingen i Andelsboligforeningen Bangsbo 2014

Referat fra ekstraordinær generalforsamling den 20. februar 2014

Ældre referater
Referat fra general forsamlingen i Andelsboligforeningen Bangsbo 2013

Referater GF 2010-2012

Referater GF 2004-2011