Her lægger vi en del af de dokumenter, som det kan være relevant for dig som andelshaver at orientere dig i.

Miljøfirmaet Junkbusters har gjort sig den ulejlighed at udforme en kort guide til affaldssortering. Vi anbefaler, at du læser den, da den indeholder nogle aha-oplevelser, som vil påvirke vores miljø positivt:
Skraldeguide