Foreningens adresse:
Andelsboligforeningen Bangsbo
Bangsbovej 75
2720 Vanløse
Tlf. 5258 0758
Email: kontoret@abbangsbo.dk

Ejendomsnr.: 28480-8, matrikel nr. 2721 m.fl. Vanløse
CVR.nr.: 64054511

Administrationsselskab:

Grubbe Advokater

Åbenrå 31, 1124 København K

Tlf.: 3313 1135

Åbningstider: 09.00-16.00

Forsikring:

TRYG , Bygningsforsikring Police nr. 649-5.508.840.129-05

Erhvervsforsikring: TRYG police nr. 655 8.900.098.496

Arbejdsskade TRYG police nr. 655 8.902.095.884

Bygningsforsikring TRYG police nr. 649 5.508.840.129

Formand
Tonny Fischer
Bangsbovej 75, kld..
2720 Vanløse
Tlf. 5258 0758

Al post sendes til kontor – eller administrationskontor.

Vicevært
Tonny Jacobsen
Jyllingevej 37, 1. th.
2720 Vanløse
Tlf. 3063 8810

Email: vicevaert@abbangsbo.dk

Bankforbindelse
Nordea Bank Byejendomme og Boligforeninger

Vesterbrogade 8, 0900 København C.,

Tlf. 3333 4211

HANDELSKONTO:

NORDEA
reg.nr. 2216
kontonr. 0109 105 066.