Sælger skal betale for vurderingen af lejligheden.

Foreningens vurderingsmand “Rådgivende Ingeniører Gaihede A/S”, ved Tobias Larsen – mobil 2075 2921.

Ovenstående vurderingsmand skal benyttes. Andre vurderinger vil blive afvist. Besluttet ved bestyrelsesmøde den 30.07.13. (lovligt jf. Ret & Råd, for ensartet vurderinger).

Prisen for en vurdering er kr. 4.000, – alt inkl.

Retningslinjer ved vurdering i Bangsbo
Ny andelskrone pr. 09.04.2019 Kr. 2.398,56,-

Generelt: Ulovligheder skal udbedres, Ej fradrages.

Fremførelse af El og montage af vandstik i vaskekælder tæller som forbedring. Faktura sendes til sælger.

Andelsnr., andele og andelsværdi oplyses af foreningen på hjemmesiden under salg og skal også forevises ved besigtigelse.

Hvis der er udført EL og VVS arbejder, skal der forevises dokumentation.

Der skal være udført El og VVS-eftersyn. Fremlægges og vurderes. Alle ulovligheder skal udbedres. (Ej fradrag)

Der skal forelægge dokumentation ved myndighedstilladelser, -anmeldelser eller bestyrelsens godk.

Alle huller i vådzone skal være lukket.

Vinduerne skal være malervedligeholdt på indersiden.

Der skal være brandsikring af hoveddør til opgang(brandhæmmende plade bag glas)

Alle døre til entre og gange skal være til stede – ellers er der fradrag på -2.000 kr. pr. stk. Der skal ikke regnes fradrag for mgl. døre, hvis dørkarme/gerikter er fjerne og der er lavet en afsluttet døråbning med fodpaneler og alt.

Vægge og lofter skal være brandsikre – også ved tillukkede dørhuller. (skal udbedres)

Almindelig slidtage tæller ikke som fradrag – men svære skader og ekstraordinære defekter medregnes.

Manglende og/eller defekt stuk beregnes som et fradrag

Der skal være afspærringshaner på vand i bad og køkken. Oprindelige installationer kan godkendes uden.

Udluftningskanaler i bad må ikke være tilsluttet ventilatorer med spjæld.

Udluftningskanaler i køkken må ikke være tilsluttet emhætter. Skal føres ud gennem facade eller recirkuleres.

Der skal være radiatorer i alle rum

Utætte pakninger i armaturer skal skiftes. Utæt toilet skal udbedres/skiftes.

Der skal være monteret HPFI/HFI relæ

Lejligheden skal rengøres ved fraflytning.