20. april

Indkomne forslag fra andelshavere – Til behandling på den ordinære generalforsamling den. 27. april kl. 19.30 i Kulturstationen Vanløse.

Find dem her: GF 2017, forslag fra andelshaver, korttidsudlejning samt ønske om valuarvurderinger

Marts 28.

Generalforsamling torsdag den 27. april kl. 19.30 i Kulturstation Vanløse.

Altanprojekt: 

Altan.dk udtaler:

Vi kan desværre ikke få en melding fra kommunen om hvor lang tid der går. De er ikke til at hugge eller stikke i. Jeg talte med en anden kunde forleden som selv havde prøvet at kontakte dem, beskeden var at de ikke kan sige det, da de ikke ved hvor lang tid de enkelte sager tager.

Jeg gør mit bedste for at få en tilbagemelding, som ikke bare er standard, men de vil ikke rigtig vende tilbage med andet.

Med venlig hilsen

Stina Skovbo
A-konsulent

 

Marts 1.

Viceværten, Lasse, er pt. hospitalsindlagt.  Sven(bestyrelsen) modtager opkald på viceværttelefonen. Sven(bestyrelsen) fejer mv. og  Ib, andelshaver, er sød at vikariere i den kommende tid med det grønne.

 

Februar 2017

Altan.dk har igen rykket Københavns Kommune for svar vedr. vores altanansøgning. Endnu intet svar.

Grubbeadvokater er igen blevet rykket for dato til Generalforsamling. (formentlig i april)

 

Januar 17

Problemer med vand i selskabslokalet.

 

 

nov. 16

Yousee hæver vanen tro igen igen priser for Grundpakken, som bliver trukket over huslejen. Den nye pris bliver 130 kr./md.

 

 

01.11.16

Juletræerne tændes 1. søndag i advent ca. kl. 16

Der var fremmøde af ca. 60 andelshavere til en hyggelig eftermiddag.

 

 

11.10.16

Altanansøgning endeligt sendt til kommunen.

Da tingene er trukket i langdrag, og at vi har været nødt til at bede kommunen om udsættelse, så er ansøgningen endelig kommet afsted. Der er søgt om altaner til altaninteresserede, som har indbetalt de på altanmødet den 8. marts 2016 aftalte 2.500 kr. i depositum. Alle som kun har mulighed for små altaner er blevet hørt, og deres ønsker for placering er skrevet ind i ansøgningen. Vi håber på hurtig afklaring fra kommunen, så vi kan få afklaring over, hvor og hvilke altaner vi kan få. Så snart vi får svar fra kommune, så bliver der indkaldt til møde. Her vil det blive oplyst nøjagtigt, hvor stor altan du kan få, og hvad den kommer til at koste.

11.09.16

Vinduesprojekt/Altanprojekt

I forbindelse med vinduesudskiftningerne, så kan der opstå tvivl om, hvem man skal rette henvendelse til, hvis der opstår problemer.

Hvis der sker skader på jeres haver, lejligheder, så dokumenter skaderne ved foto, evt. før og efter. I vil modtage en seddel til indberetning af skader/fejl og mangler, når de er færdige med jeres lejlighed. Så vil Jeppe fra Gaihede tilse at entreprenøren udbedre skaderne.

Hvis du har spørgsmål vedr. altan, så er det Grubbe advokaterne, som skal have besked. Du bedes skrive til Grubbe, hvor du ønsker din altan,(køkken/altan) hvis du kun kan få en lille altan. Altså hvis du bor i en lille lejlighed(3 vinduer)

06.08.16

Altanansøgning fortsat

Administrator på altanprojektet har anbefalet, at vi entrerer med en tekniker, som kan tage kontakt til kommunen og forsøge at få vores ønsker om altaner til at mødes med kommunen noget stive krav. Når alt er prøvet og vi ved, hvad kommunen tillader, så vil administrator Wantzin lave en skrivelse,  der definerer hvad den tilmeldte altanansøger kan få af altan. Her efter vil der være endelig tilmelding/bindende. Alt dette vil foregå skriftligt. Altså umiddelbart intet møde.

 

30.07.16

Altanansøgning.

Kommunen har sendt vores ansøgning retur, hvor de ønsker rettelser i vores ansøgning, da de ellers ikke kan forvente, at godkende projektet. Kommunen ønsker reduceret altanlængde på alle steder, hvor reglen om 3 frie vinduer gør sig gældende. Hvis der er altan mod gaden trækkes dette vindue fra/ned. Kommunen ønsker reduceret længde på altanen Jyllingevej 37, 2.tv., så der kun er altan ved værelse(for tæt på hjørnet)

Der forventes ikke tilladelse til altaner i stueetagen, kommunen tilstræber et friholdelsesareal på min. 50%. Vores er pt. 39 og vil reduceres yderligere ved altan i stueetagen. Kommunen anbefaler franske altaner,(evt. trappe ned max 0,9 m dyb/facadeflugt)

Kommune anbefaler grundet vores saveværdig 3, at vi ændrer farven på altanerne fra sort til grå.

 

28.06.16

Der har d.d. været forsøg på tricktyveri på Høgholtvej. Luk ingen fremmede ind i jeres lejligheder/opgang.

 

08.06.16
Status på vinduesudskiftning

Så er vinduesprojektet kommet godt fra start. Bangsbovej 73 har allerede fået skiftet de vinduer, som skal skiftes. Der arbejdes på for- og bagside samtidig, så den første opgang er allerede færdig.

De, der har ansøgt om altaner, får ikke skiftet vinduer mod gården i denne omgang. Dette sker, fordi vi ikke ved, hvilken løsning kommunen godkender.

En meget vigtig detalje:

Hvis du ikke er hjemme, når du skal have skiftet vinduer, så skal din nøgle lægges i postkassen ved Viceværtens kontor i Gården ved Jyllingevej ca. 31. Der står vicevært på døren (aldrig på kontoret på Bangsbo, så risikerer du, at der ikke bliver skiftet vinduer).

Hvis der opstår problemer med nøgler, vinduer eller selve projektet, så kontakt: “Rådgivende Ingeniører Gaihede A/S”, ved Jeppe Blohm Nielsen, tlf: 4178 5703, mail jbn@gaihede.dk.

Har du spørgsmål til altanprojektet, så er det Grubbeadvokaterne, som du skal have fat i.

Ansøgningen til kommunen vedr. vores altaner kan ses her.

 

20.05.16
Skraldeguide til affaldssortering

Miljøfirmaet Junkbusters har udformet en guide til affaldssortering. Der er nogle interessante informationer, som mange af os kan bruge i det daglige.

Du kan læse guiden her: Skraldeguide.

 

01.05.16
Årsopgørelse og budget

Årsopgørelsen for 2015 og budgettet for 2016 er lagt op i en digital version.

Du kan finde dem her.

 

21.04.16
Mail til viceværten Lasse

I forbindelse med overgangen til den nye hjemmeside, har vi efterfølgende kunnet konstatere, at noget er gået galt i opsætningen af viceværtens mail. Det har desværre medført, at mails indtil i dag ikke er kommet igennem til Lasse.

Der er nu rettet op på det. Lasse vil hurtigst muligt besvare de knap 20 mails, der er berørte.
12.04.16
Referatet fra generalforsamlingen den 2. marts er nu tilgængeligt.

Du kan finde det her: Referater fra generalforsamlinger

 

05.04.16

Det er nu muligt at benytte kalenderen på siden ‘Selskabslokaler’, når du skal se, om selskabslokalet er ledigt den dag, du ønsker at leje det.

Bemærk dog, at der kan gå et par dage, før en bestilling fremgår af kalenderen. Derfor bør du altid forhøre dig på kontoret, før du kan være helt sikker på, at du kan leje selskabslokalet den pågældende dag.

 

Påsken 2016

Der vil ikke være bemanding på kontoret i forbindelse med påsken. ( den 22. + 28. marts), men det vil stadig være muligt at ringe eller skrive til kontoret.

God Påske til alle i Bangsbo.
17.03.16

37 andelshavere har indbetalt de 2.500 kr. og er nu med i det store lotteri om altan på gårdsiden. Altan udvalget har indstillet til Grubbeadvokaterne om at indgå aftale med Altan.dk om ansøgning til Københavns Kommune senest i uge 13.

 

08.03.16 kl. 21.05

På altanmødet blev det oplyst, at hvis underboen havde mindre end 4 vinduer i hele lejligheden, så kan vi risikere, at kommunen kun ville godkende en 3 x 1,5 m altan (i følge nye regler fra februar 2016). Da altanansøgerne blev usikre på, hvilken altan de sagde ja til, så blev det besluttet at ansøge om store altaner til alle, hvor det er muligt. Efterfølgende må vi ansøge om mindre altan, hvis vi har fået afslag. Enden på det hele bliver, at alle med altan interesse indbetaler kr. 2.500 til kommuneansøgning senest den 16. marts på foreningens konto, og altså ikke hele altanens pris, som angivet i Tillæg til boligaftale. Man betaler solidarisk for ansøgningen. De 2.500 kr. bruges også til at dække evt. meromkostninger ved senere vindues isætning, hvis man trækker sin altanansøgning, fx. i tilfælde af, at man ikke kan få en stor altan.

Er du altaninteresseret, så skal du altså kun indbetale de 2.500 kr. til foreningens konto, som står i højre side. Husk at skrive:  andelsnummer, altan i meddelelse til modtager. Indbetaling senest den 16. marts 2016.

 

04.03.16
Bemærk!!!
Der indkaldes til altanmøde tirsdag den 8. marts kl. 18.30 i selskabslokalerne. Her vil altanmand fra Altan.dk også møde op og svare på spørgsmål.

04.03.16
Der er kommet nye retningslinjer fra Københavns Kommune. Det gælder blandt andet også for altaner i stueetagen. Du kan se de nye retningslinjer her:

Nye retningslinjer for altaner og tagterrasser

03.03.16
Altaner
Al indbetaling til altanprojektet skal ske på foreningens driftskonto. Kontooplysningerne finder du til højre på siden.

I feltet ‘Besked til modtager’ skal du skrive ‘andelsnummer, navn, altan’ – naturligvis med de oplysninger, der er relevant for dig.

Ønsker du at læse mere om altanerne, kan vi henvise til nedenstående materiale fra altan.dk

Materiale fra altan.dk

24.02.16
Cykel og barnevogne razzia den 26. april. Her vil alle markerede cykler, barne- og klapvogne blive fjernet. Nærmere tilgår.

31.01.16
Der er problemer med at det varme vand er for varmt. Der arbejdes på at skifte en pumpe i varmecentralen. Det er desværre en større operation, som kræver indhentelse af tilbud, så I må have lidt tålmodighed med det varme vand.

25.01.16
Naboskabene nedtages. Firmaet ønsker 43.000 kr. om året for at have et skab stående med lidt værktøj i. vi kan overveje, hvorvidt vi skal fortsætte på egen hånd. Vi kigger på det til generalforsamlingen.

13.01.16
Generalforsamling

Datoen er sat! Vi skal allerede til Generalforsamling den 2. marts kl. 18.30. Vanløse Kulturstation.

Der er indkommet følgende forslag fra andelshaverne:

Skal lejligheder i stueetagen også have mulighed for opsætning af altan. (fuld altan)

45 andelshavere ønsker pt. Altan. Det bliver godt.
04.01.16
Der arbejdes på en varig løsning med vores porte. Vi skal have nogle nye pumper på!